WiÄ™cej…

W Twardogórze 16.04.2016 r. odby?y si? XVII Mistrzostwa Polski Kali-Eskrima

WiÄ™cej…

WiÄ™cej…

Dnia 13 grudnia 2015 r. odby?o si? seminarium DOCE PARES z Mistrzem Ermarem Alexandrem 6 DAN.

WiÄ™cej…

W niedziel? 14 czerwca 2015 r. odby? si? Piknik Rodzinny pod has?em "Piknikowanie na szalowanie"

WiÄ™cej…

W sobot? 13 czerwca 2015 r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego 37 w Z?bkach odby?y si? Mistrzostwa Polski Filipi?skich Sztuk Walki.

WiÄ™cej…

18 kwietnia 2015 r. przy ul. Wile?skiej 32 w Ole?nicy odby?y si? XVI Mistrzostwa Polski w Kali Eskrima.

WiÄ™cej…

W dniu 1.03.2015 r. odby?o si? szkolenie DOCE PARES, które poprowadzi? Mistrz Ermar Alexander 6 DAN.

WiÄ™cej…

Sensey Jacek Zakrzewski V DAN w dniu 15 sierpnia 2014 r. zosta? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Sztuk Walki. By?a to wyj?tkowa chwila, gdy? Komandoria nadawana jest za wieloletnie wybitne osi?gni?cia i zas?ugi w promowaniu Sztuk Walki.

WiÄ™cej…

Ju? po raz kolejny samorz?dowe w?adze Wawra oraz pracownicy wydzia?u promocji, kultury i sportu spotkali si? z najlepszymi sportowcami - mieszka?cami dzielnicy, ich trenerami i rodzicami.

WiÄ™cej…

TRENINGI

Wtorki i Czwartki

20:00-21.00 - Combat Kalaki

Reklama

ADRES

MARYSIN WAWERSKI
Zespó? Szkó? 115 /SP 195/
ul. Króla Maciusia 5

KONTAKT

tel. 536 333 166 - Instruktor Jakub Krystman
tel. 501 070.877 - Prezes Jacek Zakrzewski


e-mail: info.kruki-warszawa@wp.pl

TRENINGI

Wtorek 20.00-21.00 
Czwartek 20.00-21.00