Nasi zawodnicy wzi?li dzisiaj udzia? w zawodach organizowanych przez Klub Sportowy z Z?bek.

Swój dorobek medalowy wzbogacili?my o 2 srebrne medale i 2 br?zowe!

Przemek ?yszkowski 3 miejsce w kategorii KULATE i 3 miejsce w kategorii KNIFE

Damian Sulisz 2 miejsce w kategorii AMEZ

Wiktor Tobiasz 2 miejsce w kategorii STÓJKA SEMI COTACT


Klub Kruki Warszawa sk?ada naszym zawodnikom szczere gratulacje i ?yczy kolejnych sukcesów! U?miech