W poniedzia?ek (7.10.19 r.) w Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta odby? si? trening medialny przed FEN26 w którym wyst?pili

Tymoteusz ?opaczyk, Kamil Gniadek oraz nasz Trener Patryk Krystman Spoko


Poni?ej macie dost?pne linki w których mo?na obejrze? treningi:


Trening z Tymkiem:

https://youtu.be/NWscdi3ua0c


Trening z Kamilem:

https://youtu.be/d3mKtal8xrA