Od 3 wrze?nia ruszamy z kolejnym sezonem treningowym!

Zaj?cia odbywa? si? b?d? tak jak do tej pory

we WTORKI i CZWARTKI o godz. 20.00

w Zespole Szkó? nr 115 przy ul. Króla Maciusia 5

Zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia?u w treningach oraz do wspólnej zabawy! Puszcza oczko