Kuba, Oskar, Janek i Igor to czteroosobowa ekipa z naszego Klubu, która wzi??a udzia? w obozie sportowym na Kaszubach.

Ch?opaki mieli codziennie o 6:00 poranny rozruch, a pó?niej jeszcze 2 treningi dziennie!

Mi?dzy treningami by?y organizowane ró?nego rodzaju wycieczki i atrakcje turystyczne.

Wyjazd by? bardzo aktywny, ale ch?opaki dali rad? i wytrzymali do ostatniego dnia Puszcza oczko