W minion? sobot? w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) odby?y si? rekolekcje dla przedsi?biorców "BIZNES PO BO?EMU".

Na zaproszenie Igora Gielniaka, menad?era, przedsi?biorcy i wyk?adowcy zarz?dzania w biznesie, dwóch naszych instruktorów Jakub Krystman i Patryk Krystman poprowadzi?o seminarium z Eskrimy oraz Boksu i wyg?osili krótki wyk?ad o tym, czym dla nich jest sport oraz jak walka w sporcie przek?ada si? na walk? w ?yciu.


Rekolekcje by?y skierowane do m??czyzn:

przedsi?biorców i biznesmenów,

prezesów, menad?erów, dyrektorów,

liderów biznesu i organizacji zrzeszaj?cych przedsi?biorców.


Dzi?kujemy Igorowi Gielniakowi za zaproszenie i do zobaczenia na kolejnych treningach! Puszcza oczko