W dniu 1.03.2015 r. odbyło się szkolenie DOCE PARES, które poprowadził Mistrz Ermar Alexander 6 DAN.

Szkolenie odbyło się w Centrum Koreańskich Sztuk Walk w Warszawie. Tematyką zajęć było posługiwanie się nożem w systemie DOCE PARES, obrona przed napastnikiem uzbrojonym w nóż oraz grożenia nożem.

Reprezentanci Naszego klubu KRUKI-Warszawa wzięli udział w szkoleniu, poszerzając swoją wiedzę o nowe umiejętności.

Zawodnicy KRUKÓW z Mistrzem Ermarem Alexandrem


Dziękujemy za zaproszenie i zorganizowanie szkolenia Mistrzowi Grzegorzowi Wyszomierskiemu.