W dniach 23-27 lipca 2014 r. w hali widowiskowej Kolcsey Kozpont w Debrecen na W?grzech odby?y si? XIII Mistrzostwa ?wiata WORLD ESKRIMA KALI ARNIS FEDERATION.

W turnieju stoj?cym na bardzo wysokim poziomie, uczestniczy?o ??cznie 600 zawodników i zawodniczek z 16 krajów. W sk?adzie 12 osobowej reprezentacji Polski znale?li si? zawodnicy z Naszego klubu Kruki Warszawa.

Na tak wielk? gal? zostali zaproszeni i zaszczycili swoj? obecno?ci?

Supreme Grand Master Dionisio ''Diony'' Canete

Grand Master Percival D. Pableo


M?odzi zawodnicy UKS Kruki Warszawa poszli w ?lad swojego utytu?owanego trenera Jacka Zakrzewskiego V DAN (wielokrotnego Mistrza Polski, Europy i ?wiata) i odnie?li sukces podczas Mistrzostw ?wiata na W?grzech. Tegoroczne mistrzostwa by?y debiutem dla naszych zawodników, jednak ci??kie treningi i serce do walki zaowocowa?y medalami.

Micha? Krystman - Vice Mistrz ?wiata w formule full contact single stick

Jakub Krystman - Mistrz ?wiata w formule full contact double stick

Patryk Krystman - Br?zowy medalista Mistrzostw ?wiata w formule full contact double stick

Reprezentacja Polski w walkach dru?ynowych 3 na 3, w której sk?ad wchodzi? Nasz klubowy zawodnik Patryk Krystman zaj??a 4 miejsce.

Wi?cej zdj?? w galerii

Realizacja tak wspania?ych marze? o podium na Mistrzostwach ?wiata nie by?a by dla Nas mo?liwa gdyby nie wsparcie sponsorów:

Pana Wojciecha Grudnika i Pana Micha?a Jasi?skiego, którym bardzo serdecznie dzi?kujemy.

Dzi?kujemy równie? Panu Grzegorzowi Biernackiemu za udost?pnienie sali treningowej w si?owni ATLAS w Weso?ej i Trenerowi Tomaszowi Siennickiemu za pomoc w przygotowaniach.