W dniu 26 kwietnia na hali sportowej MOKIS w Ole?nicy odby?y si? XV Mistrzostwa Polski w Combat Kalaki Eskrima

Klub Kruki-Warszawa reprezentowa?o 4 zawodników. Walki by?y bardzo widowiskowe, poziom umiej?tno?ci ka?dego z zawodników sta? na wysokim poziomie co budzi?o ogromne emocje, w?ród publiczno?ci znajduj?cej si? na widowni.

Zawodnicy z Warszawy przygotowywali si? pod okiem trenera, Mistrza Jacka Zakrzewskiego (V dan), co poskutkowa?o tym, ?e Klub Kruki zdoby? 6 medali w ró?nych kategoriach wagowych i wiekowych.

Jacek Zakrzewski - V-ce Mistrz Polski (dwa kije)

Micha? Krystman - V-ce Mistrz Polski (jeden kij) i 3 miejsce (dwa kije)

Patryk Krystman - Mistrz Polski (jeden kij)

Jakub Krystman - Mistrz Polski (dwa kije) i Mistrz Polski (jeden kij)


Kruki na podium

Wi?cej zdj?? w galerii