Klub Sportów i Sztuk Walki KRUKI Warszawa zosta? za?o?ony w 2000 r. przez licencjonowanego instruktora P.F.C.K. Jacka Zakrzewskiego V Dan.

W klubie prowadzone s? treningi z COMBAT KALI ESKRIMA oraz BOKSU i KICKBOXINGU.

COMBAT – bojowe techniki walki wr?cz, wykorzystywane w oddzia?ach specjalnych

KALI ESKRIMA – filipi?ska szermierka przy u?yciu kija i wszelkiego rodzaju no?y i maczet

BOKS i KICKBOXING – sposoby i techniki walki wr?cz.

Lubimy rywalizowa? w filipi?skiej sztuce Kali Eskrima, walcz?c w formule full kontaktowej przy u?yciu jednego i dwóch kijów. Bierzemy aktywny udzia? w cyklicznych turniejach krajowych i mi?dzynarodowych, zdobywaj?c najwy?sze trofea: Mistrzów Polski, Europy i ?wiata.

Pod??amy drog? Mistrzów, doskonal?c techniki i przestrzegaj?c zasad sztuk walki.

 

 

Bezpiecze?stowo - Zdrowie – Zabawa – Zadowolenie. Zapraszamy


Zmierz si? z najlepszymi - do??cz do naszej szko?y!

 

ADRES

MARYSIN WAWERSKI
Zespó? Szkó? 115 /SP 195/
ul. Króla Maciusia 5

KONTAKT

tel. 536 333 166 - Instruktor Jakub Krystman
tel. 501 070.877 - Prezes Jacek Zakrzewski


e-mail: info.kruki-warszawa@wp.pl

TRENINGI

Wtorek 20.00-21.00 
Czwartek 20.00-21.00